• Dairelerde Doğalgaz Tesisatı Kurulumu Nasıl Yapılır

  Mayıs 2, 2020 | Blog | admin
 • Doğalgaz evlerimizde ısınma ve mutfak amaçlı kullanılan en önemli enerji kaynağıdır. Gün geçtikçe en küçük yerleşim birimlerine kadar doğalgaz kullanımı yaygınlaşmaktadır. Hem maddi açıdan hem de çevreye dost olması sebebiyle tercih sebebi olmaktadır. Bu nedenle herkes tarafından doğalgaz tesisatı kurulum aşamaları merak edilmektedir. Bu aşamaları ayrıntılı bir şekilde yazının devamında görebilirsiniz.

  Doğalgaz özellikleri nelerdir?

  Doğalgaz, fosil kaynaklar da denilen yeraltı kaynakları içinde bulunan temel enerji kaynaklarından biridir. En temel özelliği yanıcı olmasıdır. Ayrıca; renksiz ve kokusuz olup havadan daha hafif özelliklere sahiptir.

  Doğalgaz  evlerde kullanılan en yaygın enerji kaynağı olmakla birlikte bazı riskleri de barındırmaktadır. Doğalgaz kullanımında en büyük ve en önemli risk şüphesiz gaz kaçağıdır. Bu nedenle dogalgaz tesisatının tüm kurulum aşamaları güvenli bir şekilde yetkili ve uzman kişiler/firmalar tarafından yapılmalıdır.

  Evde doğalgaz kullanmak için gerekli şartlar nelerdir?

  Son yıllarda ülkemizde doğalgaz kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Yetkili kurumlar tarafından kademeli olarak doğalgaz kullanımına geçiş için çalışmalar da yürütülmektedir. Böylece yeni yapılan binalar haricinde eski binaların da doğalgaz kullanımına geçmesi için projeler yapılmaktadır. Doğalgaz kullanmak için;

  {C}-          İkametinize kadar gelen bir doğalgaz hattı bulunmalıdır.

  {C}-          Doğalgaz bağlantısı kurulumu için yetkili kuruma başvuru yapılmalıdır.

  {C}-          Kullanım için iç tesisat tamamlanmalıdır.

  {C}-          Abone olunarak doğalgazın kullanıma açılması gerekmektedir.

   

  Doğalgaz Dağıtım Şirketi

  Doğalgaz tesisatı, ilgili devlet kurumu tarafından onaylı doğal gaz şirketinden yetkilendirilmiş firmaları tarafından yapılmak zorundadır.

  Doğalgaz tesisatı kurulumu için öncelikle gerekli izinleri almak amacıyla bölgenizde yetkili doğalgaz dağıtım şirketine başvurarak hizmet anlaşması yapmalısınız.

  Dağıtım şirketleri; ikametinize gelen doğalgaz için uygun iç tesisat projesi hazırlanması ve kurulumu yapılacak tesisatın kurallara uygun olarak döşenmesini denetler ve tesisatın tamamlanması sonrası kullanım için gerekli güvenlik kontrollerini yaparak doğalgaz kullanımını başlatır.

  Aboneliğiniz boyunca binanıza gaz tedarik edilmesi ve fatura işlemleri dağıtım firması tarafından yapılır. Ayrıca doğalgaz ile ilgili arıza ve acil durumlarda her türlü desteği sağlamak zorundadır.

  Doğalgaz dağıtım şirketleri, doğalgaz hizmetinin sağlanmasında tedarik ve denetleme sorumluluklarına sahiptirler. Doğalgazın ikametinize kadar ulaştırılması, projelendirilmesi ve sonrasında oluşabilecek teknik sorunlar dağıtım şirketinin sorumluluğundadır.

  Doğalgaz Tesisatı Kurulum Firmaları

  Bina içine yapılacak iç tesisat kurulum hizmetleri doğalgaz dağıtım şirketi tarafından yapılmaz. Bu konuda hizmet veren kurulum firmaları dağıtım şirketlerince yetkilendirilirler. Bu nedenle tesisatınızın, dağıtım şirketinin yetkilendirdiği onaylı firmalar tarafından yapılması gerekmektedir. Sertifikaya sahip uzman firmalar sizin için tesisatla ilgili işlemleri yürütme yetkisine sahiptir.

  Doğalgaz şirketinden sertifikalı tesisat firmaları; ihtiyaçlarınıza uygun ve güvenlik şartlarını sağlayan bir tesisat projesi oluşturarak projeyi, doğalgaz dağıtım şirketine onaylatır, eksiklik olması halinde giderilmesi yapılarak tekrar onaya sunulur.

  Projenin onaylanması sonrası projeye uygun şekliyle eksiksiz olarak tesisatın kurulumunu yapar. Gerekli tüm teknik ve güvenlik tetkiklerini yaparak kullanıma hazır duruma getirir. Doğalgaz kullanımı için tesisat kurulumu tamamlandıktan ve izinler alındıktan sonra dağıtım şirketine aboneliğinizi yaptırarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

  Doğalgaz tesisatı kurulum aşamaları

  Doğalgaz tesisatının tamamlanması için 2 aşama vardır. Öncelikle binaya uygun proje hazırlanması ve projeye uygun olarak iç tesisatın kurulumu aşamalarıdır. Proje ve tesisat kesinlikle birbirine uygun olmalıdır. Dağıtım firmasınca onay alınabilmesi için bu iki şart eksiksiz olarak yerine getirilmelidir.

  Doğalgaz projesi

  Doğalgaz projesi, doğalgaz tesisatının kurulumu için ayrıntılı olarak yapılan kurulum şemasını gösteren görsel projedir. Başka bir deyişle doğalgaz tesisatına ait ayrıntıları gösteren çizimdir. Doğalgaz projeleri onaylı firmalara bağlı çalışan ve doğalgaz projelerinde uzman mühendisler tarafından çizilir.

  Projelerin çizimlerinde eksikler olması halinde proje dağıtım şirketi tarafından eksiklikler düzeltilmesi amacıyla tekrar iade edilecektir. Ayrıca tesisat kurulumu da eksiksiz olarak projeye bağlı olmalıdır. Aksi takdirde onay almanız mümkün olamayacaktır.

  Bütün bölgelere ait doğalgaz dağıtım şirketlerinin internet sitelerinde tesisat kurulumu ile ilgili sertifikalı firmaların bilgileri yer alır.

  Doğalgaz tesisatının kurulumu

  Projeye uygun olarak kurulumu yapılmayan kurulumlar dağıtım şirketi tarafından onaylanmayacaktır. Bu nedenle projeye eksiksiz olarak bağlı kalmalıdır.

  Doğalgaz tesisatı içerdiği hayati unsurlar nedeniyle doğru proje ve eksiksiz kurulum ile yapılmalıdır. Bu nedenle tesisatın kurulumu uzman kişilerce yapılmalıdır.

  Kurulum aşamasında gerekenler kurulum firmasınca tespit edilir. Kurulum için, doğalgaz boru hatları, ana emniyet vanası, basınç regülatörü, manuel vana, doğalgaz kazanları, kombi ve sistemin çalışması için gerek duyulan cihazlar gerekir.

  Kurulum yapılırken ilk olarak projeye uygun olarak vana ve boruların geçiş yerleri belirlenir. Belirlenen yerler delindikten sonra borular kayma yapmayacak şekilde yerleştirilir ve kelepçelerle sabitlenir. Sağlık açısından en uygun noktaya kombi cihazlarının montajı yapılır. Sonrasında duvarlarda açılan delikler kapatılır ve bağlantıların sağlıklı şekilde çalışıp çalışmadığı test edilir.

  Doğalgaz tesisatında dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

  İnsan hayatı için çok büyük bir öneme sahip olması nedeniyle doğalgaz tesisatın kurulumu en güvenli şekilde yapılmalıdır. Bu nedenle mutlaka uzman ve güvenilir firmalar tercih edilmelidir.

  Doğalgaz boruları kullanıcılar tarafından rahatça görülebilecek, ulaşılabilir ve olası bir arıza durumunda rahatlıkla müdahale edilebilecek şekilde döşenmelidir. Kesinlikle duvar içinde bulunmamalıdırlar ve üzeri kaplanmamalıdır.

  Kurulum sonrası bağlantı noktalarından sızdırma olmamasına dikkat edilmeli kontrolü yapılmalıdır. Ek tedbir olarak bağlantı yerlerine ekstra olarak sızdırmazlık macunu ve keten kullanılmalıdır.

  Binanın girişinden dairenin son bağlantı noktasına kadar tüm tesisat en güvenli şekilde monte edilmeli ve ulaşılabilir olmalıdır. Ana gaz borusu ve ana kapama vanası ulaşılabilir ve darbeler karşı korunaklı olmalıdır. Bütün hat boyunca borular duvardan belli bir mesafede kelepçe ile duvara güvenli şekilde sabitlenmelidir. Ayrıca yangına karşı dayanıklı ve alev almayan tesisat malzemeleri kullanılmalıdır.

Call Now Button